SẢN PHẨM CHÍNH

thông tin liên hệ
Lâm Tứ
- 0902535604

Lâm Hoàng Tuấn
Chủ Cơ Sở - 0909525604

BỘ 3 CÀN-CHUÔNG

Côn trước Julpiter
Côn trước Julpiter
Côn trước Wave Anpha
Côn trước Wave Anpha
Côn trước exciter
Côn trước exciter
Côn trước Sirius
Côn trước Sirius
Chuông ly hợp Ảir Blade
Chuông ly hợp Ảir Blade
Chuông ly hợp Dio
Chuông ly hợp Dio
Chuông ly hợp Sirius 18T
Chuông ly hợp Sirius 18T
Côn trước Atila
Côn trước Atila
Chuông ly hợp Sirius FI 21T
Chuông ly hợp Sirius FI 21T
Chuông ly hợp Suzuki Rivo
Chuông ly hợp Suzuki Rivo
Chuông ly hợp Taurus 24T
Chuông ly hợp Taurus 24T
Chuông ly hợp Exciter 135
Chuông ly hợp Exciter 135
Chuông ly hợp Subest
Chuông ly hợp Subest
Côn trước Air Blade
Côn trước Air Blade
Côn trước Air Blade
Côn trước Air Blade
Côn trước Dream
Côn trước Dream
Côn trước Future Neo
Côn trước Future Neo
BỘ NỒI TRƯỚC SIRIUS FI
BỘ NỒI TRƯỚC SIRIUS FI
Bố Nồi trước Dream
Bố Nồi trước Dream